بایگانی برچسب ها: نکات قلمه زنی گیاهان

آموزش و آشنایی با روشهای قلمه زنی گیاهان

آموزش و آشنایی با روشهای قلمه زنی گیاهان

برای قلمه زدن لازم نیست کار زیادی انجام دهید. برای تکثیر گیاه به روش قلمه زدن، به یک گلدان، یک چاقوی تیز و مقداری خاک قلمه و یا خاک گلدان نیاز دارید.