بایگانی برچسب ها: نحوه تشکیل خاک پرلیت

خاک پرلیت، ویژگی ها، خواص و انواع آن

خاک پرلیت

پرلیت یک نوع سنگ آتش فشانی از نوع سیلیکات بوده که به علت منجمد شدن گدازه های آتش فشانی مقداری آب (2 تا 5 درصد) در آن ذخیره می شود که توسط حرارت بین 400 تا 1300 درجه سانتی گراد آب موجود در داخل آن خارج شده و این عمل باعث می شود تا ماده […]