بایگانی برچسب ها: مواد کانی

ضرورت تمیز کردن برگ گیاهان آپارتمانی

ضرورت-تمیز-کردن-برگ-گیاهان-آپارتمانی

چرا باید برگ های گیاهان خانگی را تمیز کنید؟ فتوسنتز نحوه ی تغذیه ی گیاه است. بدون آن، یک گیاه خسته خواهیم داشت. یک گیاه تمیز که در سطح مطلوبی عمل فتوسنتز را انجام می دهد، سالم تر خواهد بود و گیاهان سالم بیماری نگرفته و به اندازه ی گیاهان بیمار در معرض هجوم آفت […]