>

بایگانی برچسب: آموزش

آموزش ساخت کود خانگی برای گیاهان

Learning to make homemade fertilizer for plants

همۀ عاشقان گل و گیاه می‌دانند که سلامت گیاهان به سلامت خاک وابسته است. چون پس از مدتی خاک، مواد مغذی درون خود را از دست می‌دهد که این برای گیاه شما خبر خوبی نیست و نیاز است تا دوباره مواد مغذی به خاک گیاه شما اضافه شود.