گیاه کوردیلین

350,000 تومان

گیاه کوردیلین cordylin به خانواده asparagaceae تعلق دارد بومی جنوب شرقی آسیا، گینه نو، شمال شرقی استرالیا، جزایر موجود در اقیانوس هند است. این گیاه گونه‌های مختلفی دارد که برخی از آنان همانند c.australis به شکل یک درخت و تا ارتفاع حدود ۲۰ متر نیز رشد می‌کند اما نمونه‌های گلدانی و زینتی آن حداکثر تا حدود ۴ متر رشد می‌کند.

موجود

گیاه کوردیلین
گیاه کوردیلین

350,000 تومان