>

گیاه کروتون پرتقالی

174,600 تومان

کروتون گیاهی آپارتمانیست که انواع مختلفی مثل رشته ای، پا مرغی، پنجه کلاغی، پرتقالی و… دارد. این گیاه مقاوم تمام شهرت خود را مدیون برگ های زیبای خود است.

گیاه کروتون پرتقالی
گیاه کروتون پرتقالی

174,600 تومان