گیاه کراسولا آتشی | سایز متوسط

60,000 تومان

کراسولا آتشین یکی از انواع ساکولنت ها است که از نظر ظاهر تنوع زیادی دارد. در واقع اگر به گلخانه دارها نام کراسولا را بگویید انواع ساکولنت ها را برای شما می آورند فقط با این تفاوت که پسوند آن ها با یکدیگر فرق دارد. کراسولا آتشین یا کمپ فایر نیز یکی از انواع گیاهانی است که گلخانه دار ممکن است آن را برای شما بیاورد.

ناموجود