گیاه پپرومیا برگ قاشقی به همراه گلدان میکا استوانه ای | سایز متوسط

148,500 تومان

نام گیاه: پپرومیا قاشقی
نام انگلیسی: Desert privet
نام علمی: Peperomia magnoliaefolia
خانواده: Piperaceae
منشا: برزیل، آفریقای جنوبی و مرکزی

گیاه پپرومیا برگ قاشقی به همراه گلدان میکا استوانه ای | سایز متوسط
گیاه پپرومیا برگ قاشقی به همراه گلدان میکا استوانه ای | سایز متوسط

148,500 تومان