گیاه پتوس طلایی همراه گلدان رومیزی سفید | سایز کوچک

145,000 تومان

گیاه پوتوس طلایی هم جذاب است و هم بسیار مقاوم و برای راحت بودن رشدش شهرت دارد.
ارتفاع از سطح زمین: 35 سانتی متر
نوع گلدان: فلزی

موجود

گیاه پتوس طلایی همراه گلدان رومیزی سفید سایز کوچک
گیاه پتوس طلایی همراه گلدان رومیزی سفید | سایز کوچک

145,000 تومان