گیاه پپرومیا قاشقی به همراه گلدان سفال

136,800 تومان

پپرومیا قاشقی گیاهی همیشه سبز با رشد کند است. پپرومیا قاشقی برگ های قلبی شکل، گوشتی و اغلب رنگ های سفید کرمی و سبز دارد و چون محل زندگی و زادگاهش در جنگل های نسبتاً تاریک است، می تواند شرایط آپارتمان را به خوبی تحمل کند.

موجود

گیاه پپرومیا قاشقی به همراه گلدان سفال
گیاه پپرومیا قاشقی به همراه گلدان سفال

136,800 تومان