>

گیاه فیکوس به همراه گلدان

234,000 تومان

گیاه فیکوس الاستیکا تقریباً در اکثر خانه‌ها به دلیل مقاوم بودن، نگهداری آسان و نیاز نوری کم گل نگهداری می‌شود. نام علمی فیکوس Ficus elastica می‌باشد.
گیاه فیکوس به همراه گلدان
گیاه فیکوس به همراه گلدان

234,000 تومان