گیاه شفلرا استرالیایی | سایز متوسط

372,000 تومان

گیاه گرمسیری شفلرا استرالیای که به نام چتری نیز معروف است بومی سرزمين استراليا است و دارای برگهای سبز و ابلق و چرم مانند است همچنین می توان به مدت طولانی به عنوان یک گیاه خانگی از آن استفاده کرد.

موجود

گیاه شفلرا استرالیایی سایز متوسط
گیاه شفلرا استرالیایی | سایز متوسط

372,000 تومان