گیاه شفلرا ابلق | سایز متوسط

(دیدگاه 1 کاربر)

428,000 تومان

شفلرا یکی از گیاهان آپارتمانی زینتی و محبوب است که این گیاه گرمسیری، بومی سرزمين استراليا است و دارای برگهای سبز و ابلق و چرم مانند است.

موجود

گیاه شفلرا ابلق سایز متوسط
گیاه شفلرا ابلق | سایز متوسط

428,000 تومان