گیاه سیکلامن قرمز به همراه گلدان سرامیکی سفید | سایز بزرگ

325,000 تومان

اگر فضای کمی برای نگهداری از گیاهان دارید و در عین حال به دنبال گیاه زیبایی می گردید، بدون شک سیکلامن را انتخاب کنید.

ارتفاع از سطح زمین: 40 سانتی متر

جنس گلدان: سرامیک

موجود

گل سیکلامن
گیاه سیکلامن قرمز به همراه گلدان سرامیکی سفید | سایز بزرگ

325,000 تومان