گیاه سانسوریا کراواتی ابلق

(دیدگاه 2 کاربر)

368,000 تومان

سانسوریا کراواتی ابلق از سرزمین های گرم و خشک قاره آفریقا همچون کشورهای کنگو و یا نواحی خاصی از نیجریه این مسافت طولانی را طی کرده تا مهمان خانه ما شود.

موجود

گیاه سانسوریا کراواتی ابلق
گیاه سانسوریا کراواتی ابلق

368,000 تومان