گیاه سانسوریا پوست ماری | سایز بزرگ

(دیدگاه 1 کاربر)

432,000 تومان

سانسوریا پوست ماری به بخاطر شباهت شکل ظاهری آن به پوست مار این نام را روی این گیاه گذاشته‌اند. سانسوریا شمشیری بومی آفریقا و جنوب آسیا می‌باشد. این گیاه معمولا با نام های زبان مار یا زبان مادر شوهر هم خوانده میشود.

موجود

گیاه سانسوریا پوست ماری سایز بزرگ
گیاه سانسوریا پوست ماری | سایز بزرگ

432,000 تومان