گیاه سانسوریا مهتابی به همراه گلدان میکا استوانه ای | سایز کوچک

232,000 تومان

سانسوریا مهتابی با برگهایی بلند و کشیده به رنگ نقره ای خاکستری و سبز گونه ای نسبتا جدید در جنس Sansevieria است که به عنوان گیاه زینتی خانگی گسترش یافته است، زیرا چندان نیازی به مراقبت ندارد. این گیاهان در سایه های عمیق و مکان های با نور کم، ممکن است برگ تیره تر داشته باشند

موجود

گیاه سانسوریا مهتابی به همراه گلدان میکا استوانه ای | سایز کوچک
گیاه سانسوریا مهتابی به همراه گلدان میکا استوانه ای | سایز کوچک

232,000 تومان