گیاه سانسوریا ماسونیا | سایز بزرگ

(دیدگاه 1 کاربر)

476,000 تومان

سانسوریا ماسونیا به باله کوسه یا نهنگ نیز معروف است. در میان انواع سانسوریا در جهان، سانسوریا ماسونی ظاهری خاص و متفاوت دارد.

موجود

گیاه سانسوریا ماسونیا سایز بزرگ
گیاه سانسوریا ماسونیا | سایز بزرگ

476,000 تومان