گیاه زیپلین یا موسی در گهواره

68,000 تومان

زیپلین گیاهی از خانواده برگ بیدی یا کاملیناسه و بومی کشور مکزیک می باشد که با نام های دیگری مانند رهوئو و موسی در گهواره نیز شناخه می شود. زیپلین گیاهی با برگ های رنگی و بسیار زیباست که هم در داخل آپارتمان و هم در فضای باز نگهداری می شود.

ناموجود