گیاه دیفن کاملیا | سایز متوسط

(دیدگاه 1 کاربر)

535,000 تومان

دیفن کاملیا، گیاهی همیشه سبز، چندساله به همراه ورق های بزرگ و پهن میباشد که از خانواده گل شیپوریان یا آراسه به شمار می آید.

موجود

گیاه دیفن کاملیا سایز متوسط
گیاه دیفن کاملیا | سایز متوسط

535,000 تومان