گیاه دراسنا پرچمی پایه دار | سایز بزرگ

645,000 تومان

دراسنا پرچمی با توجه به مقاومتی که دارد، مناسب بانکها و اداره ها و دفاتر کار و …است.

موجود

گیاه دراسنا پرچمی پایه دار سایز بزرگ
گیاه دراسنا پرچمی پایه دار | سایز بزرگ

645,000 تومان