گیاه برگ بیدی یا زبرینا

65,000 تومان

انواع علفی آن به عنوان گیاهان آپارتمانی پرورش داده می شوند. گونه مذكور بومی، آمریكای جنوبی است و برگهای زیبا و مناسبی برای آویز دارد. این برگ ها تخم مرغی شكل، پهن و بدون دم برگ و به رنگ سبز روشن با نوارهای سفید یا كرم می باشند.

موجود

گیاه برگ بیدی یا زبرینا
گیاه برگ بیدی یا زبرینا

65,000 تومان