گیاه آگلونما رنگی همراه گلدان رومیزی مشکی | سایز کوچک

240,000 تومان

گیاه آگلونما جزو خانواده شیپوریان میباشد. گیاه آپارتمانی آگلونما بومی جنگل های گرمسیری و نیمه گرمسیری شرق و جنوب شرقی آسیا است.

ارتفاع از سطح زمین: 30 سانتی متر
نوع گلدان: فلزی

موجود

گیاه آگلونما رنگی همراه گلدان رومیزی مشکی سایز کوچک
گیاه آگلونما رنگی همراه گلدان رومیزی مشکی | سایز کوچک

240,000 تومان