گیاه آپارتمانی گل سنگ

58,000 تومان

گیاه گل سنگ گیاهی کوچک و سرزنده است با برگ‌هایی روشن و لکه دار که در ترکیب با دیگر گیاهان برگ سبز بسیار عالی می‌شوند. ترکیب آنها با خزه هم، ترکیب چشم گیری خواهد شد. گل سنگ پرورش آسانی دارد.

موجود

گیاه آپارتمانی گل سنگ
گیاه آپارتمانی گل سنگ

58,000 تومان