گیاه آپارتمانی پیله آ (آلومینیومی)

94,000 تومان

گل پیله آ یا آلومینیومی یک گیاه عالی برای نگهداری در محیط خانه است چرا که برای رسیدگی به آن زحمت و دقت زیادی نیاز ندارید.

موجود

گیاه آپارتمانی پیله آ (آلومینیومی)
گیاه آپارتمانی پیله آ (آلومینیومی)

94,000 تومان