گیاه آپارتمانی ورزیا نارنجی | سایز بزرگ

620,000 تومان

وریزیا یک گیاه گل‌دار و عضوی از خانواده بروملیادهاست.این گیاه تا ارتفاع 10 سانتی‌متر رشد کرده و حدودا به پهنای 40 سانتی‌متر می‌رسد. گل‌های کوچک وریزیا بر روی برگهای نازک و خمیده آن رشد می‌کنند، در واقع این گلها ریشه‌ خاصی ندارند. یک گیاه وریزیا حدود 20 برگچه دارد و در فصل بهار و پاییز با گل‌های زیبای نارنجی خود تازگی را به محیط هدیه می‌کند.

موجود

گل ورزیا نارنجی
گیاه آپارتمانی ورزیا نارنجی | سایز بزرگ

620,000 تومان