گیاه آپارتمانی ورزیا به همراه کاور | سایز بزرگ

875,000 تومان

وریزیا یک گیاه گل‌دار و عضوی از خانواده بروملیادهاست.این گیاه تا ارتفاع 10 سانتی‌متر رشد کرده و حدودا به پهنای 40 سانتی‌متر می‌رسد. گل‌های کوچک وریزیا بر روی برگهای نازک و خمیده آن رشد می‌کنند، در واقع این گلها ریشه‌ خاصی ندارند. یک گیاه وریزیا حدود 20 برگچه دارد و در فصل بهار و پاییز با گل‌های زیبای رنگارنگ خود تازگی را به محیط هدیه می‌کند.

ناموجود