گیاه آرالیا

98,000 تومان

گیاه آرالیا جزء گیاهان مقام به نور کم ، مناسب برای منزل و نامناسب برای ادارات و کارخانجات به علت حساسیت به سرما می باشد.

موجود

گیاه آرالیا
گیاه آرالیا

98,000 تومان