کود کلات روی سپهر پارمیس

89,000 تومان

 عنصر روی در سنتز اسیدهای نوکلئیک ،سوخت و ساز اکسیژن ، انجام صحیح فعالیت آنزیمی و درنتیجه افزایش و بهبود کیفیت گل و گیاه موثر می باشد این محصول حاوی 4 درصد نیتروژن و 10 درصد روی کلاته است.

ناموجود