کود زیستی ازته دکتر بایو | 1 لیتر | تامین مواد زیستی و ارگانیک برای رشد گل و گیاه

175,000 تومان

کود زیستی دکتر بایو ضمن تامین بخشی از نیتروژن مورد نیاز گیاه، رشد آن را از طریق تولید و ترشح ترکیبات طبیعی محرک رشد گیاهی ببهبود می بخشد. این محصول بیشتر برای باغچه های بزرگ یا باغات استفاده می شود.

ناموجود