کود زیستی ازته دکتر بایو | 120 میل | تامین مواد زیستی و ارگانیک برای رشد گل و گیاه

72,000 تومان

کود زیستی دکتر بایو ضمن تامین بخشی از نیتروژن مورد نیاز گیاه، رشد آن را از طریق تولید و ترشح ترکیبات طبیعی محرک رشد گیاهی ببهبود می بخشد.

ناموجود