کود بورون پلاس فرمولایف | 1 لیتر | تقویت گلدهی و میوه دهی

(دیدگاه 1 کاربر)

154,000 تومان

حـاوی ۴ درصـد ازت، ۱۰ درصـد بـور کلاته + ۳ درصـد پلی هیدریک الکل

بور کلات شده با اتانول آمین حاوی ترکیبات تخصصی جهت انتقال مـؤثر در گیـاه جهت محلول پاشی

ناموجود