کود آلکورنین ردسا | 1 لیتر | پیشگیری از بیماری های قارچی و باکتریایی

400,000 تومان

ترکیبات:

%۶ قارچ‌کش و باکتری‌کش سیستمیک

فسفیت پتاسیم

مس کلات

اسیدآمینه آزاد

ناموجود