گیاه پتوس طلایی

168,000 تومان

گیاه آپارتمانی پوتوس طلایی هیچ گونه حشره ای ندارد و یکی از بهترین گیاهان برای داخل آپارتمان است علاوه بر زیبایی باعث حفظ رطوبت هوا نیز می شود.

موجود

گیاه پتوس طلایی
گیاه پتوس طلایی

168,000 تومان