>

گیاه پتوس طلایی

168,000 تومان

گیاه آپارتمانی پوتوس هیچ گونه حشره ای ندارد و یکی از بهترین گیاهان برای داخل آپارتمان است علاوه بر زیبایی باعث حفظ رطوبت هوا نیز می شود.

گیاه پتوس طلایی
گیاه پتوس طلایی

168,000 تومان