گیاه پتوس سفید

122,000 تومان

گیاه آپارتمانی پوتوس هیچ گونه حشره ای ندارد و یکی از بهترین گیاهان برای داخل آپارتمان است علاوه بر زیبایی باعث حفظ رطوبت هوا نیز می شود.

موجود

گیاه پتوس سفید
گیاه پتوس سفید

122,000 تومان