گیاه سانسوریا گلدن هانی به همراه گلدان میکا استوانه ای | سایز متوسط

183,800 تومان

سانسوریا گلدن هانی با نام آشیانه طلایی پرنده نیز شناخته می شود. این نژاد یکی از انواع کوتوله (پاکوتاه) خانواده سانسوریا است که نهایتا تا ارتفاعی در حدود 20 سانتی متر رشد می کند. در فصل تابستان یا پائیز گلهایی به رنگ سفید و معطر تولید می کند.

موجود

گیاه سانسوریا گلدن هانی به همراه گلدان میکا استوانه ای | سایز متوسط
گیاه سانسوریا گلدن هانی به همراه گلدان میکا استوانه ای | سایز متوسط

183,800 تومان