درختچه کاج ژنویه پا کوتاه

(دیدگاه 1 کاربر)

427,000 تومان

این نوع کاج بهتر است در مکانی با نور متوسط تا زیاد قرار بگیرد تا رشد خوبی نشان دهد.

موجود

درختچه کاج ژنویه پا کوتاه
درختچه کاج ژنویه پا کوتاه

427,000 تومان