درختچه ناندینا | سایز متوسط

420,000 تومان

درختچه ناندینا یا بامبوی مقدس جز گیاهان خانگی همیشه سبز، گل‌دار و اهل شرق آسیاست.

موجود

درختچه ناندینا سایز متوسط
درختچه ناندینا | سایز متوسط

420,000 تومان