بونسای کاج نانا

265,000 تومان

بنسای نانا درختی کوتاه و کند رشد است که ارتفاع آن تا 60 سانتیمتر و گسترش عرضی شاخه‌ها به 90 سانتیمتر می‌رسد که این طول و عرض گسترشی در حالت بونسایی کمتر است. 
زیستگاه اصلی این گونه ژاپن و تایوان است.

بونسای نانا از جمله گیاهان آپارتمانی با نگهداری ساده، نور آفتابی یا نیمه آفتابی و همیشه سبز است.

ناموجود