بونسای کاج نانا همراه گلدان سرامیک | سایز بزرگ

430,000 تومان

بونسای کاج نانا درختی است کوتاه، زینتی و خیلی کند رشد به طوریکه ارتفاع آن تا ۶۲ سانتیمتر و گسترش عرضی شاخه های آن به ۲۰ سانتی متر می رسد.

ارتفاع از سطح زمین: 30 الی 40 سانتی متر

نوع گلدان: سرامیک

موجود

بونسای کاج نانا
بونسای کاج نانا همراه گلدان سرامیک | سایز بزرگ

430,000 تومان