بونسای کاج نانا به همراه کاور شالیزه | سایز متوسط

(دیدگاه 1 کاربر)

575,000 تومان

بونسای کاج نانا درختی است کوتاه، زینتی و خیلی کند رشد به طوریکه ارتفاع آن تا ۶۲ سانتیمتر و گسترش عرضی شاخه های آن به ۲۰ سانتی متر می رسد.

موجود

بونسای کاج نانا سایز متوسط
بونسای کاج نانا به همراه کاور شالیزه | سایز متوسط

575,000 تومان