بونسای میخک هندی

298,000 تومان

میخک هندی برخلاف نامش بومی چین و هند می باشد. این گیاه به دلیل حالت برگها و گلها، به عنوان یک بونسای زینتی و زیبا مورد توجه علاقه مندان قرار گرفته است. ارتفاع این گیاه 27 سانتی متر است و تا 20 درصد با محصول دریافتی ممکن است اختلاف داشته باشد.

موجود

بونسای میخک هندی
بونسای میخک هندی

298,000 تومان