بونسای شمشاد نعنایی طلایی | سایز متوسط

325,000 تومان

شمشاد نعنایی دارای برگ های کوچک و پاکوتاه و بسیار متراکم است.

ارتفاع از سطح زمین: 35 الی 45 سانتی متر

قطر گلدان: 20 سانتی متر

جنس گلدان: سرامیک

موجود

بونسای شمشاد نعنایی طلایی
بونسای شمشاد نعنایی طلایی | سایز متوسط

325,000 تومان