بونسای شمشاد توپی

246,000 تومان

بونسای شمشاد توپی از جمله گیاهان آپارتمانی و همیشه سبز است. این گیاه نور را دوست دارد و بهتر است زمانی را در مقابل نور غیر مستقیم آفتاب قرار گیرد. البته بنسای شمشاد گیاه مقاوم و در عین حال زیبایی است که در سایه روشن هم به رشد خود ادامه می دهد.

ناموجود