بونسای سیکاس مینیاتور

345,000 تومان

سیکاس مینیاتوری یکی از مقاومترین و کند رشدترین گیاهان آپارتمانی می باشد. این گیاه زیبا گیاهیست مقاوم که هم در آپارتمان و هم در فضای خانه قابل نگهداری است و به دلیل رشد کم‌، گیاهی نسبتا گران و از نظر زیبایی و جلوه گیاهی لوکس و تشریفاتی به حساب می آید و همچنین در باغچه کاری و زیبایی فضای سبز باغ ها مورد استفاده قرار می گیرد. این گیاه بومی ژاپن و مناطق استوایی می باشد.

موجود

بونسای سیکاس مینیاتور
بونسای سیکاس مینیاتور

345,000 تومان