اسپری ها و محصولات شفاف کننده و تمیز کننده گیاهان باعث تمیزی برگ گیاهان شده و بدون نیاز به پاک کردن برگ و گل باعث درخشندگی آن می شود.